Luonnonkiviteollisuus iso tekijä ilmastotalkoissa

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Rakentamiseen käytettävien materiaalien valmistus tuottaa 11 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä eli moninkertaisesti lentoliikenteeseen verrattuna.

Suomen valtio on asettanut hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen takarajaksi vuoden 2035. Lisäksi useat kunnat ja kaupungit ovat ilmoittaneet omat tavoitteensa hiilineutraaliudelle. Osana valtion hiilineutraaliustavoitetta Ympäristöministeriö on kehittänyt arviointimenetelmän, jonka avulla rakentamisen ilmastovaikutukset voidaan laskea koko rakennuksen elinkaaren ajalta rakennustuotteiden valmistuksesta aina rakennuksen purkamiseen ja kierrätykseen saakka.

Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartan päämääränä on tuoda rakennusten hiilijalanjäljet osaksi säädösohjausta.

Luonnonkivi on vähäpäästöinen valinta

Luonnonkiviteollisuutta edustavien yritysten etujärjestö Kivi Ry käynnisti syksyllä 2019 hankkeen, jossa selvitettiin kotimaisten luonnonkivituotteiden ilmastokuormitusta.

Elinkaariarviointeihin erikoistunut Bionova Ltd laski Kivi ry:n toimeksiannosta kotimaisesta luonnonkivestä valmistettujen kivituotteiden eurooppalaisten EN 15804 ja ISO 14025 -standardien mukaiset ympäristöselosteet eli EPD:t. Selosteen avulla luonnonkiven ympäristövaikutukset voi luotettavasti osoittaa ja vertailla niitä vaihtoehtoisiin tai muualla tuotettuihin materiaaleihin.

Selvityksen mukaan kotimaisen luonnonkiven aiheuttama ilmastokuormitus on hyvin alhainen muun muassa pitkän käyttöiän ja kierrätettävyyden ansiosta. Esimerkiksi Liuskemestareiden Sisu-pihakiven ilmastokuormitus neliötä kohden on vain 2,89 kiloa hiilidioksidia, kun betonikiven ilmastokuormitus on noin 30 kiloa hiilidioksidia neliössä. Liuskekiven ympäristövaikutukset ovat siis vain kymmenesosa betoniin verrattuna.

”Ainoa liuskekiveä ’vihreämpi’ terassimateriaali on käsittelemätön puu, jonka hiilijalanjälki on negatiivinen”, Liuskemestareiden Arttu Jokinen kertoo.

”Suomalaisten kivituotteiden matalaan hiilijalanjälkeen vaikuttaa se, että niiden valmistamiseen ei vaadita pitkiä hankintaketjuja tai useita materiaaleja”, Kivi ry:n toiminnanjohtaja Sini Laine selvittää.

Käsityönä tehty kivi ei kuormita

Luonnonkiven elinkaaren käyttöominaisuudet ovat myös hyvät, kun niitä tarkastellaan ympäristönäkökulmasta. Rakennustuotteen käyttövaiheen päästöihin vaikuttavat muun muassa huoltovaatimukset, korjaustarpeet ja -mahdollisuudet sekä käyttöikä. Kivi on käytännössä ikuinen ja senkin jälkeen kierrätettävissä. Kivi on siitä mainio materiaali, että sitä voidaan uusiokäyttää suoraan purkamisvaiheen jälkeen ilman käsittelyä tai korjaamista.

”Oriveden louhoksella syntyvän Sisu-liuskekiven hiilijalanjälki pysyy matalana myös tuotannon korkean käsityöasteen ansiosta. Kiilan ja vasaran avulla kiviä liuskeeksi halkova kivenhakkaaja on vähäpäästöinen ’tuotantokone’, Arttu Jokinen naurahtaa.  

Kaikkea kivimateriaalia ei saa jalostettua liuskekiveksi, joten se hyödynnetään muilla tavoin. Louheesta valikoidaan neliskanttiset muurikivet ja loppu murskataan koristekiveksi tai myydään tierakentamiseen.

”Olisi toivottavaa, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin huomioon jatkossa rakennusmateriaalien aiheuttama hiilijalanjälki, kun vertailutietoa alkaa olla hyvin tarjolla”, Sini Laine kannustaa.

Leafstones – Kivenkova julkisivu

Liuskekivikatto on tuttu näky vanhoissa arvorakennuksissa Keski-Euroopassa, Norjassa ja Ruotsissa. Liuskekiveä on käytetty Suomessakin arvorakennusten vesikattomateriaalina ja tunnetuimpia kohteita ovat Kansallismuseo ja Aleksanterinkatu 13 Helsingissä. Ominaisuuksiensa ansiosta liuskekiven käyttö julkisivumateriaalina yleistyy jatkuvasti.

Liuskekivi on materiaalina erityinen. Sillä on erinomainen taivutusvetolujuus, se kestää UV-säteilyä haalistumatta eikä se pala tai rapaudu. Kivipinta luo rakennukselle pitkän, pysyvän ja lähes huoltovapaan pinnan, jota ei tarvitse maalata. Liuskekiven käyttöikä vesikatteissa ja julkisivuissa on yli 100 vuotta, eli luonnonkivi on elinkaarensa ansiosta edullinen ja ekologinen materiaalivalinta.

Uusi innovaatio kestää Suomen sääolot

Liuskemestarit ryhtyi kehittämään Suomeen soveltuvaa kivipaanujulkisivujärjestelmää vuonna 2015. Ensimmäinen pilottikohde valmistui vuonna 2018 ja Suomen sääoloihin suunniteltu Leafstones-kivipaanujärjestelmä lanseerattiin vuonna 2019.

Perinteisessä paanukiviasennuksessa liuskekivet ladotaan kolmeen kerrokseen, mutta Leafstones-järjestelmässä kivikerroksia on vain yksi ja kivet limittyvät 50mm. Uudenlaisen asennustekniikan ansiosta syntyy huomattavaa säästöä materiaalikuluissa ja asennustyössä.

Paanumaiset liuskekivet kiinnitetään ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuveilla tai koukuilla rakennuksen julkisivun puukoolaukseen tai metalliseen hattuprofiiliin. Korroosiosuojattu teräsprofiili voidaan asentaa suoraan esimerkiksi betonirungon pintaan ja puukoolaus puolestaan soveltuu erinomaisesti käytettäväksi puurunkoisisten rakennusten julkisivuissa.

Leafstones-järjestelmässä käytettäviksi kiviksi on valikoitu viisi Suomen sääoloissa kestäviksi todettua vaihtoehtoa, jotka ovat kaikki myös CE-merkittyjä. Yleisin käytettävä kivikoko on 250×400 mm ja suurin mahdollinen koko on 300×600 mm.

Kivi käy kaikkiin kohteisiin

Liuskekiven käyttö julkisivuissa tuo vaihtoehtoja suunnitteluvaiheeseen. Kivi sopii koko rakennuksen julkisivumateriaaliksi tai esimerkiksi tehosteeksi yhdelle seinälle. Värisävyt kestävät haalistumatta ja kivipinta ei vaurioidu, vaikka rakennus liikkuu, värähtelee tai painuu. Kivi kestää myös liuottimia tai rannikkoalueiden suolarasitusta. Ohuella, paksuudeltaan alle 1 cm:n kivellä voidaan toteuttaa julkisivut räystäästä maahan saakka, eli erillistä sokkelia ei välttämättä tarvita.

Kivijulkisivu sopii uudiskohteiden lisäksi erinomaisesti saneerauskohteisiin, sillä vanhat tuulettuvat julkisivurakenteet on helppo korvata Leafstones-järjestelmällä.

Asentaminen on erikoisammattitaitoa vaativa työ. Liuskekivijulkisivu vaatii hyvän asentajan ja oikeat materiaalit. Liuskemestareilta saat parhaan asiantuntemuksen kaikkeen kivirakentamiseen liittyen. Tutustu Leafstones-järjestelmään ja kivivaihtoehtoihin tarkemmin täällä:

Voit myös ottaa yhteyttä myyntiimme:

0207 995 660

tai

myynti@liuskemestarit.fi

Siisti muuri ekologisesta sivutuotteesta

Liuskekivituotannossa syntyy paljon kiveä, joka ei lohkea laatoiksi tai on kokonsa puolesta liian pientä liuskekivilaataksi. Tämä kivi kerätään talteen ja valikoidaan siitä käsin Sisu Neva -muurikiveksi soveltuvat neliskulmaiset lohkareet, jotka myydään kuormalavoille pakattuina. Sisu Neva on ekologinen ja edullinen raaka-aine, sillä materiaalikustannus valmista muurineliötä kohti on alle 100 €.

Helppo asentaa

Matalat eli alle metrin korkuisten rakennelmien teko ei vaadi erityisosaamista ja Sisu Nevaa suositellaan asennettavaksi kuivaladottuna, eli ilman laastia. Käsin valikoituja muurikiviä ei tarvitse asennusvaiheessa juurikaan muokata, vaan kivet ladotaan päällekkäin siten, että kivien väliin jää mahdollisimman vähän tyhjää tilaa. Lopputuloksena on luonnonmukainen tukirakenne, joka istuu ympäristöönsä ja on huoltovapaa. Muurin julkisivun väri vaihtelee mustasta ruskeaan. 

Kestävä ja kaunis

Huolellisesti ladottu muuri kestää paikallaan jopa tuhansia vuosia. Muuri kestää myös maan elämistä eikä vaadi yhtä perusteellisia pohjatöitä kuin esimerkiksi muurauslaastilla toteutettu tai betonilla tuettu muuri. Sisu Neva on muuntojoustava ratkaisu eli muuria voi helposti laajentaa tai halutessaan osan voi helposti purkaa ja rakentaa tilalle esimerkiksi portaat.

Koska kyseessä on aito luonnonkivi, sen valmistus ei lopu eikä tuote poistu mallistosta vaan materiaalia on aina saatavissa lisää. Mikäli kohteessa on tarve todella jykevälle ratkaisulle, tuotevalikoimasta löytyy myös XL-kokoisia muurikiviä esimerkiksi rantapenkereen tueksi tai muuten näyttäväksi yksityiskohdaksi.

Mikäli mietit muurin rakentamista, voit tutustua Sisu Neva -muurikiveen tarkemmin täällä:

Tai voit olla yhteydessä

0207 995 660

myynti@liuskemestarit.fi

GftK: Modernien sauma-aineiden aatelia

Vuonna 2018 avattu taidemuseo Amos Rex sijaitsee Helsingin Lasipalatsissa. Kohde palkittiin vuoden 2018 betonirakenteena taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta.

Arkkitehti kutsui kivirakentamisen asiantuntijan avuksi

Liuskemestarit tarjosi avuksi Amos Rex -urakkaan asiantuntijuuttaan sekä toimitti saumausaineet tapahtuma-aukiolle, jonka päällystykseen käytetystä erikoisvalmisteisesta betonikivestä rakennettua saumattavaa pinta-alaa kertyi yhteensä 1700 neliötä. Lisävaatimuksia sauma-aineelle asetti rakennuskohteen kumpuileva muoto sekä siihen kohdistuva rasitus. Vuonna 2018 Amos Rexissä vieraili 500 000 kävijää, jonka lisäksi aukiolla muun muassa skeitataan ja lasketaan talvella liukumäkeä.

“Maanalaisen museon ainoa julkisivu on sen katto. Halusimme sille uniikin muodon ja pinnan, joka vaati erityistä osaamista sekä suunnittelijoilta että toteuttajilta”, toteaa kohteen arkkitehti, JKMM-arkkitehtitoimiston Asmo Jaaksi.

Jaaksi etsi kovien kriteerien mukaista sauma-ainetta ja päätti ottaa yhteyttä kivirakentamisen ammattilaisiin. Liuskemestarit osoitti ratkaisuksi GftK:n tuoteperheestä vdw 400 -sementtilaastin. Vettä pidättävä sauma-aine voidaan levittää saumoihin levittämällä aina kivien yli. Saumaustekniikka säästää ennen kaikkea aikaa leveitä saumoja täytettäessä.

Haastava kohde vaatii hyvät aineet

GftK on saksalainen saumalaastien valmistaja, joka on erikoistunut pihakivien saumalaastien kehittämiseen. Vdw-tuoteperheeseen kuuluu yli kymmenen saumalaastia, joista voi valita parhaan käyttökohteen rasituksen ja saumaleveyden mukaan.

Vdv 400 -sauma-aine todettiin koesaumauksessa toimivaksi ratkaisuksi ja siihen lisättiin vielä titaanioksidia vaalean värisävyn saavuttamiseksi. Pystysaumoja varten seokseen lisättiin myös hidastinta työstöajan pidentämiseksi. Kun itse rakentaminen alkoi, Liuskemestarit kävi ohjeistamassa kohteen kivirakentamisesta vastanneen Viher-Pirkan väkeä työmaalla.

Ennen saumausta kiveys käsiteltiin vdw 950 -suoja-aineella, joka helpotti kivien puhdistusta saumauksen jälkeen. Lopputuloksena oli ulkoasultaan suunnitelmien mukainen sauma, joka on myös todella kestävä ja luja. Vdw-tuoteperheestä löytyy sopiva sauma-aine kaikkiin kohteisiin. Aineita on myös mahdollista muokata käyttökohteen mukaan.

Kun ongelmanratkaisuun kaivataan kivirakentamisen ammattilaisten apua, ota yhteyttä:

0207 995 660

myynti@liuskemestarit.fi

Liuskekiven lohkominen laatoiksi on käsityötä

Liuskekivi on hyvin vanhaa, sedimentoitunutta merenpohjaa. Se poikkeaa graniiteista ja marmoreista, sillä se nimensä mukaisesti liuskottuu. Oriveden liuskekivi kerrostui merenpohjaan noin 1,7 miljardia vuotta sitten. Silloin meressä sattui olemaan tyyni kausi, jonka ansiosta kerrokset ovat suoria ja selkeitä – tästä syystä liuskekivi lohkeaa hyvin myös käsityökaluilla. Kotimaisista kivistä ei löydy fossiileja, sillä kiven muodostumisajankohtana ei maapallolla ollut vielä elämää.

Talvista kiven louhintatyötä Liuskemestareiden Oriveden louhoksessa.

Oriveden Sisu-liuskekivi on sitkeää sillä se on puristunut kasaan käytyään noin 40km syvyydessä. Tätä luonnon omaa puristusprosessia kutsutaan metamorfoosiksi. Lujuudesta on hyötyä etenkin pihakivissä, joissa myös ohut kivi kestää hyvin kuormitusta halkeamatta.

Maapallon luonnonkivivarat ovat lähes rajattomat. Uutta kiveä syntyy koko ajan lisää. Maan kamara on kiveä! Luonnonkivi on ekologista, sillä maapallo on jo itsessään tehnyt suurimman työn, eikä kiven valmistukseen tarvita enään juurikaan energiaa tai fossiilisia polttoaineita.

Kivilouhe siivutetaan liuskekiviksi kiilalla ja vasaralla.

Kaikki liuskekivi ei halkea levyiksi. Kun kivi ei halkea se silti hyödynnetään. Louheesta valikoidaan neliskanttiset muurikivet ja loppu murskataan koristekiveksi tai se myydään louheena tierakentamiseen. Mustaa murskattua liuskekiveä käytetään istutuksissa kuorikatteen korvaajana tai talojen sokkeleiden vierustojen koristeena.

Liuskekivikate istutuksen katteena.
Kiviaines, mikä ei halkea liuskeiksi, kerätään muurikiviksi.

Alpeilla rakennukset on perinteisesti tehty kivestä

Kivirakentaminen on tunnetusti ollut perinteikästä Italiassa jo kymmeniä tuhansia vuosia. Lähdin selvittämään Italian Alpeille, miten liuskekivikattoja on tehty alueilla, joissa sataa lunta saman verran kuin Suomen Lapissa.

Matkan ajankohta oli lokakuun loppu 2019, jolloin vuoristossa oli ruska kauneimmillaan.
Ensimmäiset kivikatot löytyivät majoituspaikan naapuritaloista. Lähes kaikki alueen katot on tehty vapaamuotoisista kvartsiittiliuskeista. Tämän piharakennuksen kivikatto on ladottu noin 30 mm paksuista kivistä ja on luultavasti satoja vuosia vanha.
Alueen rakennukset on muurattu luonnonkivistä.
Tämä vanha liuskekivikatto löytyi läheisestä metsästä. Rakennus on todennäköisesti satoja vuosia vanha ja siinä on alkuperäinen sammaloitunut liuskekivikatto. Kivet ovat vapaamuotoisia ja noin 30-50 mm paksuja.
Halusin selvittää myös kivirakenteita tiettömien kylien ympäristöistä. Kolmen tunnin patikointi vuoren reunaa ylös saattoi minut lopulta pieneen kylään, jossa ei asunut ketään talvikautena.
Kylässä oli pieni kirkko ja kymmeniä liuskekivikattoisia rakennuksia.
Rakennuksien seinät on muurattu liuskekivistä. Kivien välissä on paikoitellen käytetty savilaastia sitomaan kivet paikoilleen ja ehkäisemään tuulen pääsyn sisälle.
Liuskekivinen sisäänkäynti on kestänyt käytössä vuosisatoja.
Osa katoista oli korjattu hiljattain. Korjaukset oli tehty todennäköisesti samoilla alkuperäisillä kivillä.
Osassa kivikatoista oli metalliset lumiesteet. Tässä kivikatossa kivet oli muotoiltu pyöreiksi.
Kivikatto alhaalta päin kuvattuna. Ruoteet on tehty 20 mm paksusta laudasta.

// Arttu Jokinen

Lasa-marmori mukana Finlandia-talon kiviselvityksessä – tässä on kivi, joka kestää!

Finlandia-talo kuvattuna Töölönlahden yli. Nykyiset Carraran-marmorit käpristyvät ja ne on vaihdettava uusiin. (Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Finlandia-talo )
Lasa-marmori on lähes täysin valkoista kiveä Italian Alpeilta.
Kivi louhitaan vuoren sisään louhituista tunneleista. Ekologinen louhintatapa ei tuhoa ympäristöä.
Lähikuvassa näkyy kiven juovia.
Silandron sairaalaan kivet asennettiin vuonna 2001 eivätkä ne ole käpristyneet ollenkaan. Tämä kivi kestää sillä se on tiivistä. Toista vastaavaa valkoista marmoria ei maailmasta löydy.

Liuskekivikate on kaunis eikä se maadu

Oriveden musta Sisu liuskekivikate. Koko 10-40mm.

 Liuskekivikatteella voidaan helposti koristella istutusalue. Oriveden Sisu-liuskekivestä valmistettu musta kivimurske sopii väriltään erityisen hyvin havujen seuraksi. Kivikatetta levitetään kasvien alle noin 7 cm kerros. Kivikatteen alle kannattaa laittaa musta maanpeitekangas tai suodatinkangas ehkäisemään rikkaruohojen kasvamista kivien välistä.

Mustassa kivikatteessa on kahta eri kokoa. 10-40 mm kivikate sopii useimpiin käyttötarkoituksiin ja se on helppo levittää lapiolla. 40-70 mm koristekate sopii hyvin isojen pintojen kattamiseen. Iso kivikate pysyy paikoillaan myös rinteessä, eikä sadevesi vie sitä mukanaan.

Vinkki! Voit myös sekoittaa liuskekivilouhetta koristekatteen sekaan, jolloin saat istutusalueeseen ilmettä.