Hartsisaumoja käytettäessä tulee kiveys tehdä huolella. Saumoista tehdään mahdollisimman tasaleveät ja kapeat. Pohjien tulee olla routimattomat ja vakaat. Hartsisaumaan sopii erityisen hyvin Vdw 850 saumausaine, joka läpäisee veden. Vdw 850 aine juoksutetaan veden avulla saumoihin, joten se kulkeutuu osittain myös kiven reunan alle.

Suosittelemme että kivet asennetaan muutaman sentin paksuisen maakostean betonimassakerroksen varaan. Näin ehkäistään kivien keikkumista ja siten myös sauman halkeilua. Pienet kivet voidaan kiinnittää erikseen paksuman korrobetonikerroksen varaan. Mikäli asennuksessa ei haluta käyttää maakosteaa betonia tulee kivituhkan olla raekooltaan #0-4mm ja kivituhkan hyvin märkää asennuksen aikana, jotta riittävään kivien vakauteen päästään. Keikkuva kivi halkaisee sauman. Hartsisaumaa (vdw 850) käytetään koko kiven paksuudelta.