D-luokan liuskekiveykset ovat kiveyksiä, joissa ei aneta vaatimuksia routivuudelle tai pinnantasaisuudelle. Ne voivat olla esimerkiksi askelmia tai vaikkapa kiveys takapihalla suoraan nurmikon päällä tehtynä.

Nurmikkoon asennettavien liuskekiviaskelmien tulee olla kuitenkin riittävän suuria kooltaan. Muuten riskinä on, että kivet painuvat ajan saatossa nurmikon sekaan. Liuskekivi sopi erittäin hyvin esimerkiksi puiden ale tehtävään kiveykseen, jolloin puiden juuria ei tarvitse katkoa. Luokan D-kiveys perustetaan kevyesti ja se saa routia. Kovia sauma-aineita ei tulisi käyttää.