Liuskekivilaatoilla, eli sahatuilla liuskekivillä tehty pihatiekiveys tehdään maakosteaan betoniin. Liuskekiven taivutusvetolujuus on usein todella suuri, joten jo 40mm paksu kivi kestää hyvin henkilöautokuormituksen ja satunnaisen kuorma-auto liikenteen.

Kiven ja maakostean betonimassan kokonaispaksuuden tulisi olla yli 70mm. Pohjarakenteet suunnitellaan routimattomiksi. Kivet voidaan saumata esimerkiksi Vdw 400 sauma-aineella tai muulla vettä hyvin pidätävällä saumauslaastilla.