Liuskekivilaatoilla voidaan pinnoittaa terasseja, portaita ja kulkuväyliä. Kivet kiinnitetään usein pakkasenkestävällä saneerauslaastilla. Isojen ja 12mm paksujen laattojen kiinnipysymisessä on ollut ongelmia, joten on syytä kiinnittää erikoishuomiota myös liuskekividetaljien suunnitteluun.

Pienet alle 300x300mm kokoiset laatat yli 8mm saumalla ovat usein pysyneet kiinni ilman tarkempaa kosteusteknistä suunnittelua, sillä kivien alle kulkeutunut kosteus pääsee usein kuivumaan saumojen kautta. Isoilla 300x600mm ja 600x600mm kokoisilla laatoilla sattaa esiintyä ongelmia, sillä mikäli kiven alle pääsee tiivistymään vettä, saatta pakkasrasitus ajanmittaan irroittaa kivet. Tärkeintä kaikille laatoitetuille pinnoille on ehkäistä sadeveden kulkeutuminen kivien saumoista kiinnityskerrokseen. Saumaksi kannattaa valita jokin vettä hyvin pidättävä sauma-aine. Sauman pitää kuitenkin päästää vesihöyry lävitseen. Veden tunkeutumista ehkäisee myös suoja-aine, joka levitetään myös saumojen päälle. Liuskekivet ja graniitit ovat niin tiiviitä rakenteita ettei vesihöyry niitä juuri läpäise. Tästä syystä rakenteen kuivuminen tapahtuu pääosin saumojen kautta.

Vesi saattaa nousta myös kapillaarisesti maasta. Kapillaarisen kosteuden siirtymisen ehkäisemiseksi voidaan betonivalussa käyttää riittävän tiivistä esim Korro K45 betonimassaa. Routaeristeet sijoitetaan usein aivan laatan alle, joka myös vähentää kosteuden siirtymistä rakenteeseen.