Yli 30mm paksut liuskekivilaatat voidaan asentaa jalankuljettavilla alueilla suoraan kivituhkan päälle. Liuskekivilaatan koko voi olla esimerkiksi 200x400mm, 300x300m tai 300x600mm. Isot, esimerkiksi 600x600mm kokoiset ja alle 40mm paksut laatat on hyvä asentaa maakosteaan betoniin sillä ne keikkuvat herkästi kivituhkan päällä. 20mm paksuja laattoja ei tulisi asentaa kivituhkan päälle, sillä ne keikkuvat herkästi.

Kivituhkan on hyvä olla raekooltaan #0-4mm. Kivituhka kastellaan hyvin märäksi ja kivet lyödään kivituhkaan kumivasaralla. Saumanväliksi suunnitellaan tavallisesti noin 6-10mm levyinen sauma. Sauma voidaan tehdä itsekovettuvalla polyuretaanipohjaisella Vdw 840 sauma-aineella, jolloin osa sadevesistä voidaan imeyttää maahan saumojen kautta.