• LM105 Liuskekiviverhoilu sw-elementin pintaan

  LM105 Liuskekiviverhoilu sw-elementin pintaan

  Vapaamuotoiset liuskekivilaatat voidaan asentaa betonielementin pintaan tehtaassa.Tehdasvalmisteisella liuskekivielementillä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöä hankkeessa, varsinkin silloin kun kohde on pinta-alaltaan suuri. Pienissä kohteissa kannattaa usein toteuttaa kiviverhoilu paikanpäällä tehtynä.

  Erityistä huomiota kannattaa käyttää suunnitelma-asiakirjojen laadinnassa, jotta kiveyksen haluttu laatutaso varmistetaan elementtitehtaalla. Erityisesti saumanleveyteen ja kivien latomiseen tulisi kiinnittää huomiota.

 • LM104 Lohkopintaisella liuskekivellä verhoiltu sw-elementti ilman laastisaumaa

  LM104 Lohkopintaisella liuskekivellä verhoiltu sw-elementti ilman laastisaumaa

  Liuskekivet voidaan asettaa betonimuotin pohjalle elementtitehtaassa. Kiven latomiseen tulee kiinnittää erityishuomiota, jotta pinnasta saadaan halutun näköinen. Nopeasta muottikierrosta johtuen, aikaa kivien huolelliseen latomiseen on usein rajallisesti.

  Muottiin mahdollisimman tiiviisti ladottu lohkopintainen liuskekivi saumataan tehtaalla mustalla kivituhkalla tai hiekalla. Kivien päälle kaadetaan märkä, kiven värinen betoni siten, että se valuu n. 1-3cm kivien saumaan. Muotin kuivuttua kivituhka poistetaan saumoista. Muotin pohjalle asennettavat liuskekivet tilataan Liuskemestareilta kohteen mukaan. Kiven syvyys vaihtelee elementin paksuuden mukaan. Yleisin kivien syvyys on 5-10cm. Suosittelemme, että betonielementtitehdas käyttää Liuskemestareiden konsultointia ennen muottien valutyötä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

 • LM103 Liuskekivimuuraus ilman näkyvää laastisaumaa

  LM103 Liuskekivimuuraus ilman näkyvää laastisaumaa

  Tällä tekniikalla toteutettu kivijulkisivu on erittäin kestävä ja näyttävä, sillä laastisaumat eivät näy ulospäin. Kivet ladotaan päällekkäin ja kiinnitetään taustaltaan sementtilaastiin. Kantavana rakenteena voi olla puu, teräs tai betoni.

   Rakenne toteutetaan tuulettuvana, jolla varmistetaan ulkoapäin tulevan viistosateen kuivattaminen rakenteesta. Saumattomasti muurattuun liuskekivijulkisivuun sopii kaikki Liuskemestareiden muurattavat liuskekivet.

 • LM102 Liuskekivimuuraus, ei tuulettuva julkisivu

  LM102 Liuskekivimuuraus, ei tuulettuva julkisivu

  Liuskekivimuuraus voidaan toteuttaa myös siten, ettei rakenteen taustalla ole tuuletusta. Tämä tulee kyseeseen vain silloin kun rakenteessa ei ole varoja kasvattaa kokonaispaksuutta riittävästi, jolloin joudutaan käyttämään 7-10 cm syvyisiä muurauskiviä.

  Ei tuulettuva rakenne tehdään usein silloin kun julkisivu on jo tehty ja kivet suunnitellaan julkisivuun jälkikäteen. Tällöin muurauksen tuenta otetaan alareunaan ankkureilla kiinnitetyllä kuumasinkityllä L -profiililla. Ei tuulettuvassa muurauksessa on kiinnitettävä erityishuomiota työn oikeaoppiseen suorittamiseen, sillä kiviä pitää hieman kallistaa ulospäin, eikä muuraukseen saa jäädä koloja, joista viistosdevesi voi kulkeutua rakenteeseen. Pehmeitä, kosteudelle alttiita eristeitä ei tule käyttää. Polyuretaanieristeet sopivat parhaiten tähän käyttötarkoitukseen.

 • LM101 Liuskekivimuuraus, tuulettuva

  LM101 Liuskekivimuuraus, tuulettuva

  Muurattu liuskekivijulkisivu tehdään yleisimmin tuulettuvana, jolloin kiven taustaan mahdollisesti kulkeutuva kosteus pääsee kuivumaan tuuletusraon välityksellä. Rakenne on rakenneteknisesti hyvä. Tuuletusraossa voidaan kuljettaa helposti myös sähköjohdot valaistukselle.