Fogning av natursten och betongsten

saumalaasti-850-1998-2013

Stenläggningarnas fogar har alltid varit stenläggningens svaga punkt. Själva stenen är hållbar, men det är svårt att göra fogarna tillräckligt hårda. Ogräs och myror kan även ge problem i fogarna. Det lättaste och snabbaste sättet att foga en stenläggning är stenmjöl eller fogsand, men med tiden sköljs fogmedlet bort eller så tar vegetationen över stenfogarna. Ett annat bra och förmånligt fogmedel är cementbruk, men det går långsamt att foga med cementbruk, och bruket smutsar lätt ner stenarnas yta. Det är också arbetsdrygt att reparera sprucket cementbruk.

Särskilt på torg, rondeller och gator håller fogarna inte när man fogar på traditionella sätt, utan man bör använda cement- eller hartsbaserade, bundna fogmedel. Tyska GftK är en föregångare i världen när det gäller fogmedel för gårdssten. De utvecklade första generationens hartsfogar redan för över 30 år sedan. Tredje generationens hartsfogar appliceras med hjälp av vatten, varvid fogarna mellan stenarna blir ordentligt fyllda och fogen blir kompakt. Fogen behöver inte kompakteras separat, så detta långsamma arbetsmoment uteblir. Fogmedel som appliceras med hjälp av vatten är ypperligt särskilt med skiffer, eftersom fogen delvis förs in under stenarna och ger en tät och enhetlig fog. Den lätta och snabba installationen med vatten samt renhållningen av stenytan gör Vdw-fogen unik. Slutresultatet är prydligt och starkt.

Valet av det fogmedel som passar användningsändamålet bäst med avseende på långsiktig hållbarhet är mycket viktigt. Kontakta vid behov vår tekniska försäljning (tfn 020 7995668) så hjälper vi dig att hitta det fogmedel som passar ditt behov bäst.

 

 

  Natursten, betongsten ja klinker Stenerna med naturliga kanter
Fogens storlek > 3 mm > 5 mm > 20 mm > 3 mm > 20 mm
  Rekommenderad fogningsmedel
För gående vdw 840

vdw 840

vdw 425

vdw 850

vdw 425 

vdw 840

vdw 425

vdw 850

vdw 425

Personbilar vdw 400

vdw 850

vdw 425

vdw 850

vdw 425 

vdw 425 vdw 855
Tung trafik vdw 400

vdw 400

vdw 855

vdw 855  

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto