Takskiffer DelCarmen®

En nästintill svart takskiffer för beklädnad eller yttertak.

kivipaanu-kattokivi-kivikatto-liuskemestarit_0150
kivipaanu-kattokivi-kivikatto-liuskemestarit_0143
liuskekivikatto-kattoliuske-kivikatto-kivipaanu_0011
liuskekivikatto-kattoliuske-kivikatto-kivipaanu_0015
Beskrivning

DelCarmen-takskiffer är en hård skifferplatta som schaktats för hand av spansk skiffer och den kan användas för beklädnad av väggar och för yttertak.

Skiffertak är inte särskilt vanliga i Norden. Yttertaket på Finlands nationalmuseum är gjort av spansk skiffer och det har hållit i sin nuvarande tappning i drygt hundra år redan. Livslängden för skiffer i yttertak och fasader är över 100–300 år. Av denna orsak är skiffertak relativt vanliga på gamla värdebyggnader i England, Centraleuropa, Norge och Sverige.

Takskiffer kan fästas med spik eller särskilda stenkrokar. Stenshingeln kan även installeras med bruk, varvid de kan användas som normala plattor vid väggbeklädnad. 

 

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto