Mursten, Sisu Mursrpängsten M

Sorterad sprängsten för naturstensmurar tillverkad av finsk svart Sisu Svart-skiffer från Orivesi.

liuskemestarit-tuotekuva-luonnonkivi-0179
liuskekivi-liuskemestarit-pihakivi-liuske_0110
liuskekivi-liuskemestarit-pihakivi-liuske_0134
muurikivi-liuskemuuri-neva-XL-muurikivi-orivesi
Beskrivning

Sisu Mursprängsten är sorterad, grov sprängsten för naturstensmurar, tillverkad av skiffer från Orivesi. Ytan av Sisu Mursprängsten är tidvis brunskiftande, men det finns även helsvarta stenar bland med.

Med Sisu Mursprängsten kan du bygga upp till en meter höga stödmurar utan bruk. En stenmur som inte murats med bruk klarar väl tjälrörelserna i marken. Då behöver muren inte nödvändigtvis en så djup grundläggning även om marken inte är tjälfri. Brukinfästning kräver en tjälfri grund. Mer information om installationssätten får du via vår försäljning eller av våra återförsäljare. 

Åtgångstabell för mursten:

muurikivi-liuskekivi-liuskemuuri-kivimuuri-1riittavyystalukko-muurikivi-menekki-1

 

 

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto