Skiffer, Alta Grå

Gröngrå skiffer som schaktats vid Islandskusten i Norge för ytor i trädgården

liuskemestarit-tuotekuva-luonnonkivi-0160
luonnonkivi-julkisivu--00562
luonnonkivi-alta-harmaa-liuskemestarit-03282
liuskekivi-liuskemestarit-skiffer--144
liuskekivi-liuskemestarit-skiffer--141
liuskekivi-liuskemestarit-skiffer--143
Beskrivning

Skiffern Altan, som schaktats vid den nordnorska kusten, är gröngrå och har en mycket jämn yta. Skiffern Altan har en fin struktur och skiffern är känd för att den klyvs till särskilt jämna plattor. Skiffern Altan har oftast även större enskilda stenar än övriga skifferarter.

En installation med Altan kan genomföras med bruk eller direkt på en sandgrundläggning. Om installationen görs med bruk, måste grunden vara tjälfri. Den normala Altan-gårdsstenen används i huvudsak i trädgårdar där ytan inte belastas nämnvärt. Dylika ytor är till exempel trädgårdsstigar och altaner. Primärt installeras den normaltjocka Altan-skiffern på 2–3 cm i bruk. När man väljer att installera på sandbotten rekommenderar vi att man använder den 3–4 cm tjocka XL-stenen. Den relativt jämna tjockleken hos Altan-skiffern gör den lätt att installera. Du får mer information om installationsinstruktionerna och -sätten via vår försäljning. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation. 

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto