Skiffer, Karhu Koppar

Karhu Koppar är en finsk skiffer för ytor i trädgården.

liuskekivi-liuske-luonnonkivi-003
liuskekivi-paljakka-puolanka-ruskea-1
liuskekivi-palkakka-pihakivi-3
liuskekivi-palkakka-pihakivi-2
luonnonkivi-julkisivu--00636
Beskrivning

Karhu Koppar är en kopparskimrande skiffer som schaktas för hand i Kajana i Östra Finland. Det unika hos Karhu Koppar är dessa brokiga och mångskiftande färger. De bronsskiftande tonerna i stenytan varierar mycket och ytan är mycket levande.

Skiffern Karhu Koppar lämpar sig för trädgårdar, bland annat som beläggning av uteplatser, stigar och altaner. Rätt installerad kan stenen även användas på uppfarter. Stenen kan installeras på sandgrund eller, om så önskas, med bruk, om erforderliga grundläggningsarbeten har utförts så att man kan använda bruk. Brukinfästning kräver en tjälfri grund. Mer information om installationssätten får du via vår försäljning eller av vår lokala representant. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto