Skiffer, Sisu Rusty

Finländsk, brun skiffer för ytor i trädgården

liuskemestarit-tuotekuva-luonnonkivi-0163
liuskekivi-graniitti-20130817_00159
ruska-pihakivi-01
liuskekivi-liuskemestarit-skiffer--166
Beskrivning

Sisu Rusty är brun skiffer som schaktas i Orivesi.  Liksom Sisu Svart är Sisu Rusty en kraftig skiffer med en karakteristiskt varierande yttjocklek. Stenens färger varierar på ett höstligt sätt. Stenytan uppvisar rostbruna toner, men det finns även nästan helt jämnsvarta stenar bland med.

Skiffern Sisu Rusty lämpar sig för trädgårdar, bland annat som beläggning av uteplatser, stigar och altaner. Rätt installerad kan stenen även användas på uppfarter. Stenen kan installeras på sandgrund eller, om så önskas, med bruk, om erforderliga grundläggningsarbeten har utförts så att man kan använda bruk. Brukinfästning kräver en tjälfri grund. Mer information om installationssätten får du via vår försäljning eller av vår lokala representant. Installationsinstruktionerna finns även på vår webbplats under installation.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto