Skifferplattan, Sisu Svart

Sågad stenplatta av finsk Sisu Svart-skiffer för trädgården.

liuskemestarit-tuotekuva-luonnonkivi-01678
liuskekivi-liuske-luonnonkivi-032
luonnonkivilaatta-musta-0033
liuskekivi-liuskemestarit-skiffer--149
katukivi-musta-svart-gatsten-252
katukivi-musta-svart-gatsten-243
katukivi-musta-svart-gatsten-246
Beskrivning

Sisu Svart-stenplattan har sågats av finsk svart skiffer från Orivesi och den lämpar sig bäst till exempel för bilparkeringar eller framför ingångar. Stenen kan även kombineras med betongsten för att ge en unik stenläggning i trädgården.

De 3–5 cm tjocka stenplattorna kan installeras direkt på sand eller med bruk. Rätt installerade lämpar sig stenarna även för parkeringsytor. Med skifferplattan kan du belägga bland annat ingångar, bilplatser och altaner. Plattorna lämpar sig även som översta lager i trädgårdsmurar. Mer information om stenarna samt installation kan du begära via vår försäljning.

© 2016 Liuskemestarit Oy

Digitoimisto